Interdiocesane proeven

Alle informatie over de evaluatiebox met daarin meer uitleg over de gevalideerde toetsen einde basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je op https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiebox-basisonderwijs

De afnameperiode voor de gevalideerde toetsen einde basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen start op maandag 27 mei en eindigt op maandag 17 juni 2019. Elke toets duurt ongeveer één lesuur. Deze toetsen en het bijbehorende materiaal kun je vanaf 15 mei 2019 terugvinden op de themapagina ‘evaluatiebox basisonderwijs’ bij de evaluatie-instrumenten.

Om de online afname uit te proberen, organiseren we een verplichte testafname van maandag 13 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019. Leraren zullen de door ons geselecteerde testvragen voor hun klas(sen) vanaf dinsdag 7 mei kunnen raadplegen. Ze ontvangen daar via mail de juiste link naar de toetsomgeving voor.

Nu reeds kunnen de leerlingen van je school het afleggen van een online toets al even proberen. We ontwikkelden daarvoor een korte toets met erg eenvoudige vragen, zodat de leerlingen de aanmeldingsprocedure met hun login en wachtwoord en het beantwoorden van online vragen kunnen inoefenen. Deze afname kan klassikaal, maar mag ook in kleine groep of om de beurt, bijvoorbeeld tijdens een contractwerk. Deze toets staat open tot 17 juni 2019.

Je kan hiervoor één van de volgende links gebruiken:
http://bit.do/evenproberen
https://evaluatiebox.katholiekonderwijs.vlaanderen/idp/app/r/2019/6/oefen/Even_proberen_2019

De praktische proef Kunstroof zal in de loop van de maand mei ter beschikking worden gesteld. Er is een versie voor het vierde en het zesde leerjaar. Je zal ze terug kunnen vinden in de databank van de evaluatiebox basisonderwijs.
 
IDP4 bieden we dit schooljaar niet aan. Vanaf volgend schooljaar stellen we wel weer gestandaardiseerde proeven ter beschikking voor deze ontwikkelleeftijd.

 

Met vragen kan je steeds terecht bij de evaluatiebox-helpdesk:

 

Pagina's