Doel

Voor al je vragen:

evaluatiebox@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bij de ontwikkeling van de proeven hebben we drie duidelijke doelstellingen voor ogen:

  • IDP is – met zijn toegankelijke, bruikbare rapporten - een vrij gemakkelijk middel om aan een outputbeleid te werken vanuit data en kan in dat opzicht gezien worden als een opstap naar een algemener gebruik van data in het kader van interne kwaliteitsontwikkeling.
  • Daarnaast wordt in de proeven de essentie van bepaalde doelen geconcretiseerd. Leerkrachten en teams krijgen daardoor een beter zicht op hoe bepaalde doelen kunnen worden geëvalueerd.
  • De analyse van de antwoorden biedt leerkrachten en teams suggesties voor verbetering van de onderwijspraktijk.

Zeker met de eerste doelstelling sluiten we sterk aan bij de verwachtingen die vanuit het nieuwe Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (ROK) naar voor worden geschoven, meer specifiek bij de derde kwaliteitsverwachting: de school onderzoekt en ontwikkelt op systematische wijze haar onderwijskwaliteit. IDP ondersteunt scholen bij het werken aan deze verwachting. De resultaten die een school via de rapporten verkrijgt, zijn outputgegevens waarmee ze haar eigen werking op een betrouwbare manier kan evalueren.