Disclaimer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van de informatie op deze website of op een website waarnaar verwezen wordt. De website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt naar best vermogen en regelmatig bijgewerkt. Katholiek Onderwijs Vlaanderen garandeert de accuraatheid of de actualiteit van de meegedeelde informatie niet.

De informatie die Katholiek Onderwijs Vlaanderen op deze website aanbiedt, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies aan de gebruiker beschouwd worden. Voor specifiek advies doe je best een beroep op de daartoe bevoegde deskundigen. Dat kan door een e-mail te versturen naar disclaimer [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (disclaimer [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)

 met de vermelding 'advies'. Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen enkel ter informatie aan. Weergave of reproductie van de website Katholiek Onderwijs Vlaanderen of van onderdelen ervan, kan als je een correcte bronvermelding gebruikt.