IDP4

Voor al je vragen:

idp@katholiekonderwijs.vlaanderen

Hieronder vind je heel wat informatie over de proeven voor onze vierdeklassers.